Concurs producere materiale de vizibilitate și mobilier pentru expoziții

11 iulie 2022 — Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie solicită serviciile companiilor în producerea unui set de materiale de vizibilitate (LOT 1) și mobilier branduit pentru expoziții (LOT 2).

Condițiile concursului pot fi accesate aici: https://sc.undp.md/tnddetails2/2484/

Termenul limită de depunere a ofertelor este 25 iulie, 16:00 (GMT+3:00).

*** 

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Mai multe detalii despre activitățile Programului în regiunile Cahul și Ungheni găsiți pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md