Contractăm companie care să ofere asistență în crearea mecanismului și instituționalizarea serviciilor publice prin cooperarea inter-comunală în regiunile Cahul și Ungheni

25 Noiembrie 2021 — Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” contractează companie care să ofere asistență în stabilirea structurii manageriale și reprezentative a cooperării inter-comunale, dezvoltarea mecanismului de implementare și a instrumentelor de monitorizare și evaluare continuă a cooperarii între comunități în organizarea serviciilor publice.

Condiţiile concursului pot fi accesate aici: https://sc.undp.md/tnddetails2_1/2396/

Termenul limită de participare la concurs este 15 decembrie 2021, 15:00 (GMT+2:00)

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, prietenoasă mediului, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).