Contractăm companie care va acorda suport sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni

15 Iulie 2022 — Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie a lansat concursul de contractare a unei companii/ consorțiu, care se va ocupa de susținerea sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni. Aceasta va include achiziția de echipamente/bunuri/lucrări/servicii, împreună cu activități de consultanță, conștientizare și promovare, pentru stimularea culturii antreprenoriale a regiunilor cheie.

Obiectivul prezentei inițiative este de a oferi sprijin noilor afaceri, precum și accelerarea companiilor tinere promițătoare din zonele urbane și rurale, în special cele conduse de sau care au un impact pozitiv asupra femeilor și grupurilor vulnerabile.

Condiţiile concursului pot fi accesate aici: https://sc.undp.md/tnddetails2/2482/

Termenul limită de participare la concurs este 8 August 2022, 15:00
(GMT+3:00)

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, prietenoasă mediului, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).