Angajăm consultant/ă în scrierea și managementul proiectelor

23 iulie 2021 – Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie angajează Consultant/ă național/ă pentru consolidarea capacităților APL din regiunea-cheie Ungheni în scrierea și managementul proiectelor.

Condițiile concursului pot fi accesate aici: https://sc.undp.md/jobdetails/2278/

Perioada contractului/serviciilor: August – Noiembrie 2021 (volumul estimat de lucru până la 25 zile)

Scopul sarcinilor de lucru:

Programul EU4Moldova: regiuni-cheie intenționează să contracteze 1 (un/o) Consultant/ă național/ă pentru regiunea cheie Ungheni, calificat/ă și cu experiență pentru a oferi servicii de instruire, asistență tehnică și expertiză în vederea consolidării capacităților reprezentanților autorităților publice locale din regiunile cheie Cahul și Ungheni în domeniul scrierii și managementului proiectului.

Consultantul/ta național/ă va lucra în echipă cu 1 (un/o) Consultant/ă național/ă pentru regiunea cheie Cahul, în baza metodologiei ce va fi elaborată la începutul activităților și care va fi aprobată de către Program.

Obiectivul general al Consultantului/tei național/e rezidă în conceptualizarea, organizarea și desfășurarea unui set de acțiuni de dezvoltare a capacităților reprezentanților autorităților publice locale din regiunea – cheie Ungheni în domeniul scrierii și managementului proiectelor de dezvoltare locală.

Pentru misiunea curentă, Consultanții/tele naționali/le vor fi responsabili de:

 • Elaborarea metodologiei și a planului de lucru comun pentru organizarea instruirilor și activitățile de asistență post instruire;
 • Asigurarea unei abordări comune a sarcinilor atribuite;
 • Coordonarea prealabilă a tuturor activităților cu Programul, în speță în ceea ce ține de interacțiunea cu părțile interesate pentru a planifica și valida activitățile și rezultatele produse, pentru a colecta și a lua în considerare recomandările lor pentru îmbunătățire;
 • Realizarea sarcinilor conform cerințelor și standardelor de instruire, consultanță și asistență consultativă;
 • Elaborarea rapoartelor de activitate, a concluziilor și recomandărilor pentru acțiuni similare organizate de către Program.

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate în selectarea Consultantului/tei:

Calificări academice:

 • Studii universitare în domeniul administrație publică, management, drept, economie, sociologie sau alte domenii conexe. Studiile de masterat reprezentă un avantaj.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență practică în domeniul scrierii și managementului proiectelor de dezvoltare locală, planificare strategică, monitorizare și evaluare participativă a strategiilor de dezvoltare locală, administrație publică locală.
 • Cel puțin 3 contracte similare prezentului contract în ceea ce privește domeniul de cuprindere și sarcinile abordate (dovadă: lista ultimelor 3 contracte în care Consultantul a fost implicat în ultimii 5 ani și rolul său în acesta, trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Experiență în facilitare, coaching, mentorat și livrare de instruiri în domeniul scrierii și managementului proiectelor (dovadă: lista ultimelor 3 instruiri facilitate trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Experiență relevantă în implementarea de proiecte de dezvoltare locală va servi drept avantaj.
 • Experiență anterioară de colaborare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/program de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană/organizație donatoare va servi drept avantaj.

Competențe:

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente de planificare și organizare.
 • Abilități interpersonale, de luare a deciziilor, inițiativă și creativitate.
 • Abilitate de a analiza, planifica, comunica eficient, organiza și îndeplini rezultatele preconizate, adapta la diverse medii (culturale, economice, politice și sociale).
 • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate.
 • Cunoștințe și abilități privind MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint.

Cerințe privind cunoașterea limbilor:

 • Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va servi drept avantaj.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile, persoanele cu dizabilități, LGBT, romii și alte minorități etnice. lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați să aplice.

Solicitările doar de clarificări trebuie trimise prin comunicare electronică standard la următorul e-mail: victoria.josan@undp.org. PNUD va răspunde prin poșta electronică și va trimite copii în scris a răspunsului tuturor candidaților, inclusiv explicarea întrebării fără identificarea sursei întrebării.