Foaia de parcurs pentru dezvoltarea economică a regiunii Ungheni

31 martie 2021 – Foaia de Parcurs reprezintă platforma de inițiere a intervențiilor sistemice ale Programului ”EU4Moldova: Regiuni cheie” pentru dinamizarea dezvoltării economice locale în regiunea-țintă Ungheni în perioada 2021-2024 și a fost elaborată de reprezentanții locali ai sectorului privat în parteneriat cu autoritățile publice locale și Camera de Comerț și Industrie.

Foaia de Parcurs a fost realizată prin intermediul unei metodologii inovative PACA (Participatory Appraisal of Competitive Advantage – evaluarea participativă a avantajelor competitive), cu ghidarea strategică din partea unui grup de experți internaționali și locali, care au vizat determinarea ariei economiei micro-regionale funcționale a regiunii-cheie Ungheni.

A fost analizată situația economică a raionului, inclusiv din zona rurală și cea urbană, evidențiate lanțurile valorice cu toate verigile lor de la obținerea materiei prime până la comercializarea produsului finit. În baza acestei analize au fost selectate lanțuri valorice cu potențial economic în creștere și obținere a valorii adăugate mari, pondere mare în viața social-economică, cu oportunități de satisfacere a pieței interne și export.

Intervențiile care se conțin în această Foaie de Parcurs țintesc 4 lanțuri valorice (turism, căpșuni, mobilă și covoare), selectate pentru pilotare de către actorii locali, în baza unei analize exhaustive de relevanță, oportunitate și impact posibil.

Căpșuni: Cultivarea pomușoarelor (în special a căpșunelor) reprezintă la moment una dintre principalele alternative (pe termen scurs și mediu) de încurajare a diversificării activităților agricole, cu accent pe creșterea productivității și valorii adăugate în zona rurală. Promovarea lanțului valoric al căpșunelor se bazează pe existența unor avantaje competitive ale raionului în ceea ce privește accesul la surse de apă pentru irigare (proximitatea de râul Prut), inclusiv valorificarea investiției din partea Guvernului SUA (≈$10 mln) în dezvoltarea sistemului de irigare Blindești-Sculeni-Petrești-Medeleni cu un potențial de extindere pentru ≈1600 hectare și replicare ulterioară în restul teritoriului raionului. 

Turism: Dezvoltarea și promovarea turismului se prezintă la moment ca cea mai de perspectivă direcție de accelerare a procesului de creare a noilor locuri de muncă și creșterii veniturilor locuitorilor din zona rurală, în acest sens existând mai multe premise favorabile, inclusiv o masă critică de agenți economici și instituții publice motivate să acționeze colectiv pentru dinamizarea sectorului. Mai mult, în contextul pandemiei COVID-19, s-a creat o ”fereastră de oportunitate” pentru promovarea turismului intern, care urmează a fi valorificată într-o manieră operativă, extensivă și inteligentă.    

Mobilă: Producerea mobilei se prezintă ca unul din puținele sectoare industriale, care a cunoscut o dinamică pozitivă de dezvoltare pe parcursul ultimilor 30 de ani. Practic, pe fundalul declinului fostelor sectoare tradiționale ale economiei locale, în raion s-a dezvoltat ”de la zero” și s-a consolidat un min-cluster de producere a mobilei (atât din lemn masiv, cât și din MDF), inclusiv orientată parțial la export. Piața mobilei este ascendentă, existând perspective de penetrare a pieței Uniunii Europene. Ramura are un mare potențial de producere prin diversificarea ofertelor, design/ului, accesului la creditare și altele.

Covoare: Mun. Ungheni reprezintă unul din principalele centre de producere a covoarelor de pe continentul european. Această ramură tradițională a economiei raionului trebuie în continuare susținută și încurajată, pentru consolidarea și extinderea lanțului valoric, inclusiv prin încurajarea de noi afaceri conexe. În acest context, există toate premisele și motivațiile actorilor pentru deschiderea unei noi fabrici de covoare în mun. Ungheni în următorii 2-3 ani, urmând deja în următoarele 3-6 luni întreprinse mai multe activități pregătitoare.

Foia de Parcurs se bazează pe implementarea unor intervenții pe termen scurt și în majoritate cu resurse proprii existente, menite să testeze și să mobilizeze parteneriatele locale, care au scopul să produsă câteva ”victorii rapide”, care vor fundamenta intervențiile sistemice pentru perioada următoare 2021-2024.

Vedeți aici documentul integral: Foaia de parcurs pentru dinamizarea dezvoltării economice locale în regiunea cheie Ungheni