GAL „Movila Măgura” a desemnat câştigătorii microproiectelor de dezvoltare economică locală

3 februarie 2021 – Grupul de Acţiune Locală „Movila Măgura”, Ungheni, a desemnat câştigătorii concursului de microproiecte „Susținând localitățile rurale dezvoltăm țara”. 12 iniţiative de dezvoltare economică locală vor beneficia de finanţare europeană realizată în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie.

Iniţiative de dezvoltare a pensiunilor, de amenajare a zonelor de agrement și recreere în spațiul public, de modernizare a procesului tehnologic al gospodăriilor agricole, de dotare a instituţiilor publice cu parcări pentru biciclete și alte inițiative vor fi realizate de cei 12 beneficiari. Vedeți descrierea proiectelor câștigătoare.

Noile proiecte vor crea minim 10 locuri noi de muncă în comunitățile membre ale Grupului de Acțiune Locală „Movila Măgura”. GAL Movila Măgura are în componenţa sa 28 localităţi rurale cu peste 21.000 locuitori.

GAL Movila Măgura este unul din cei patru beneficiari de grant în valoare de 50.000 EURO acordaţi de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Grupul de Acţiune Locală a fost selectat câştigător în cadrul apelului public de granturi adresat GAL-rilor din regiunile cheie Cahul şi Ungheni desfăşurat în 2020.