Rețelele de apeduct din centrul municipiului Ungheni vor fi renovate

28 iulie, 2020 – Rețelele de apeduct din centrul municipiului Ungheni vor fi renovate cu asistenţa financiară a Uniunii Europene.

Lucrările vor cuprinde un tronson de peste 1.600 de metri ce traversează strada Națională, perimetrul str. Vasile Lupu și Solidarității. Acest tronson este parte magistrală a sistemului de aprovizionare cu apă a regiunii centrale și în el se fac conexiunile cu cele  6 cartiere periferice.

Apeductul existent se află într-o stare avariată, motiv din care deseori au loc spargeri ale țevilor, deteriorări ce duc la pierderi considerabile de apă, cheltuieli pentru lichidarea avariilor și repararea porțiunilor afectate. Din cauza acestor deteriorări, se deconectează frecvent apa, fapt ce duce la perturbarea activității instituțiilor publice (spital, școli, grădinițe) amplasate pe str. Națională, a agenților economici și nu în ultimul rând a cetățenilor care locuiesc în cartierul Centru al municipiului Ungheni.

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Mai multe detalii despre activitățile Programului în regiunile Cahul și Ungheni găsiți pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md