Uniunea Europeană lansează un nou program pentru a susține dezvoltarea socio-economică a municipiului Ungheni și a localităților învecinate

red strawberry fruit on green leaves

Uniunea Europeană investește 22,8 milioane de euro pentru a susține dezvoltarea polilor regionali de creștere economică inteligentă, incluzivă și durabilă în Ungheni și Cahul, pentru a le asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții și noi oportunități.

24 ianuarie 2020 – Uniunea Europeană a lansat astăzi la Ungheni a doua dintre cele două inițiative în cadrul noului program „EU4Moldova: Regiuni-cheie”. Dintr-un buget total de 23,3 milioane de euro, UE investește 22,8 milioane pentru a stimula dezvoltarea economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Ungheni și Cahul. Inițiativa EU4Ungheni va implica în perioada 2019-2025 municipiul Ungheni și localitățile sale învecinate din raion. Programul este implementat de PNUD și UNICEF cu îndrumarea strategică a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

O inițiativă similară în cadrul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” a fost deja anunțată la Cahul (EU4Cahul).

La evenimentul de lansare de la Ungheni a fost organizat un iarmaroc al producătorilor locali, un concurs de desen la tema „Cum văd eu orașul meu peste 5 ani”, la care au fost depuse 99 de desene, precum și un concert, inclusiv cu artiști originari din Ungheni.

„Participarea municipiului Ungheni la acest program este o deosebită oportunitate pentru dezvoltarea durabilă a localității. În numele tuturor cetățenilor municipiului Ungheni și localităților învecinate vreau să mulțumesc UE și statelor membre pentru această importantă ocazie în parcursul European al orașului nostru. Implicarea civică și serviciile publice de calitate reprezintă o prioritate pentru a avea o comunitate bine dezvoltată. Împreună cu cetățenii ne angajăm să depunem toate eforturile pentru participarea activă la acest exercițiu edificator, respectând principiul transparenței și integrității în implementarea programului”, a declarat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Regiunea-cheie Ungheni, susținută de UE, va beneficia de asistență considerabilă pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor săi, la un nivel cât mai aproape de standardele UE. „Regiunile-cheie UE” reprezintă o inițiativă-pilot care are ca scop accelerarea schimbărilor sistemice prin sinergia inițiativelor anterioare, actuale și viitoare finanțate de UE, precum și a altor proiecte desfășurate de donatori, parteneri de dezvoltare și instituțiile publice. Eliminarea lacunelor și crearea legăturilor între aceste inițiative va crea o temelie solidă pentru o dezvoltare economică de lungă durată.

„Sunt mândru să lansez astăzi Programul EU4Ungheni. Prin această inițiativă ambițioasă UE investește resurse substanțiale pentru implicarea cetățenilor și a localităților în crearea de parteneriate puternice pe baza valorilor comune. Acest program este pentru cetățeni  și își propune îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor. Sunt convins că împreună vom transforma orașele Ungheni și Cahul în poli de creștere inteligentă, incluzivă și durabilă ai Moldovei”, a menționat Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Regiunile-țintă vor contribui și la creșterea atractivității investiționale și antreprenoriale a regiunilor prin promovarea rolului lor de poli de creștere, dar și prin valorificarea abordării de specializare inteligentă a economiei, creând noi oportunități atractive de muncă.

„Sunt încântată să fiu astăzi aici la lansarea EU4Ungheni, parte a programului EU4Moldova. Săptămâna trecută, când am dat start acestei inițiative la Cahul, am fost impresionată de entuziasmul și determinarea oamenilor de a contribui și beneficia de rezultatele scontate. Văd același licăr în ochii oamenilor de la Ungheni și sunt sigură că acest program va ajuta la transformarea municipiului Ungheni și comunităților rurale adiacente într-un pol de creștere, îmbunătățind viața oamenilor”, a menționat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

EU4Ungheni asigură și dezvoltarea incluzivă în conformitate cu obiectivele și aspirațiile reînnoite ale Strategiei Uniunii Europene pentru tineret în perioada 2019-2027. Acestea urmăresc implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor. În următorii 5 ani, această inițiativă a UE va susține mai multe inițiative privind serviciile sociale, precum cele de educație și protecție pentru adolescenți și copii, inclusiv serviciile de îngrijire a copiilor. La fel, vor fi îmbunătățite politicile în favoarea copiilor și tinerilor, iar instrumentele inovatoare vor fi implementate în vederea asigurării abilitării, implicării și participării tinerilor.

„În cadrul acestui proiect UE, vom sprijini modernizarea școlilor, pentru a le face și mai incluzive și mai prietenoase pentru elevi, oferind în același timp instrumente inovatoare pentru asigurarea abilitării tinerilor. Împreună, ne putem asigura că toți tinerii îşi dezvoltă la maxim potențialul  aici, în Ungheni”, a menționat Desiree Jongsma, Reprezentantă de țară UNICEF Moldova.

Programul vizează și îmbunătățirea participării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, printr-o transparență și răspundere consolidată a autorităților publice locale. Cetățenii vor fi implicați și angajați pe tot parcursul proiectului. La evenimentul de lansare a fost anunțat și primul concurs, un apel pentru idei de îmbunătățire a centrului orașului Ungheni. Cele mai inspirate, inovatoare sau interesante idei vor fi premiate. Mai multe detalii sunt disponibile pe eu4ungheni.md.

Ambasadoarea Germaniei a apreciat programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” menționând proiectele complementare implementate de GIZ.

Printre alte inițiative finanțate de UE se numără proiectul implementat de UN Women privind consolidarea capacităților în domeniul egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, cu un buget de 5,25 milioane de euro, care va pune accentul pe promovarea politicilor locale sensibile la gen și prevenirea violenței domestice. În total, contribuția UE atât pentru regiunile Cahul, cât și pentru Ungheni ajunge la 1 miliard de lei.