La mijlocul lunii septembrie curent au demarat lucrările de construcție a stației de epurare din satul Sculeni, raionul Ungheni. Noua stație de epurare va elimina consumul de apă poluată și evacuarea apelor uzate asupra apelor de suprafață și subterane, astfel va fi asigurat un mediu sănătos pentru dezvoltarea durabilă a trei comune, dar și creșterea potențialului economic prin accesul îmbunătățit la servicii de canalizare pentru aproximativ 100 agenți economici, dar și atragerea investițiilor private. Lucrările de construcție sunt finanțate de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, implementat de PNUD și UNICEF, iar valoarea proiectului se ridică la 250 de mii euro, investiții din partea UE și contribuție din partea autorităților locale.

Parteneriat durabil pentru un mediu sănătos (Sculeni, Ungheni) este unul dintre cele șapte proiecte de infrastructură desemnat câștigător în cadrul apelului de finanţare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilități și de prestare a serviciilor publice locale, lansat în aprilie 2022 de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie.

Construcția și darea în exploatare a unei stații regionale de epurare a apelor uzate va acoperi necesităţile teritoriale ale comunelor Sculeni, Buciumeni şi Cioropcani cu o populație totală de 9846 persoane, 100 agenți economici și 31 instituții publice (grădinițe, școli, liceu, instituții sanitare, plasament pentru bătrâni, post de pompieri, etc), care vor avea acces liber la servicii de sanitație. Proiectul are impact ecologic, deoarece contribuie la diminuarea deversărilor de ape uzate netratate, soluționând astfel probleme de mediu, dar și va va crește potențialului economic a celor trei comune pentru atragerea investițiilor private în crearea de noi afaceri.

De asemenea, în urma realizării proiectului va fi creat un serviciu intercomunitar de utilitate publică cu o rază de acțiune în trei unități teritorial-administrative învecinate.

Potrivit Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie lucrările de construcție presupun construcția rețelelor de canalizare, construcţia staţiei de epurare biologică ciclică cu capacitatea de 255 m3/zi și a stației de pompare a apei uzate cu instalație de sitare și deznisipare.

Lucrările privind construcția stației de epurare din Sculeni au fost demarate în luna septembrie curent și urmează să fie finalizate la mijlocul lunii februarie anul 2023.

***

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).