Lucrările demarate în luna septembrie curent vor consolida capacitatea operatorului ÎM Apă-Canal” Ungheni de a furniza apă potabilă continuă consumatorilor din mun. Ungheni, dar și posibilitatea pentru cel puțin 28 de localităţi rurale să se conecteze la sistemul public de alimentare cu apă potabilă, dintre care 75 la sută din localități folosesc acum o apă tehnică. Construcția rezervorului este finanțată de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, implementat de PNUD și UNICEF, iar valoarea proiectului se ridică la peste 245 de mii euro.

Cu suportul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie la Ungheni este construit un nou rezervor cu o capacitate de 1000 m3 de apă potabilă, pe lângă alte două rezervoare existente și 3 segmente de rețele exterioare de alimentare cu apă construite cu o lungime de 132,3 m.

Construcția unui rezervor de înmagazinare a apei potabile și extinderea rețelei de apeduct spre zonele rurale, va încetini semnificativ supraexploatarea sursei de apă subterane și va soluționa problema aprovizionării cu apă potabilă a localităților rurale. De asemenea, va extinde posibilitatea a peste 28 de localități rurale de a se conecta la rețeaua centralizată de aprovizionare cu apă potabilă din Ungheni și astfel, vor fi reduse semnificativ cazurile de îmbolnăviri în localitățile rurale, ca urmare a utilizării apelor din fântâni.   

Totodată, mun. Ungheni împreună cu localitățile rurale conectate la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă, vor deveni atractive atât pentru persoanele individuale, cât și pentru investitori, care vor dori să vină să trăiască în Ungheni sau să deschidă noi afaceri, având asigurată o bună infrastructură tehnico-edilitară.  

Construirea rezervorului de apă potabilă a fost demarată la începutul lunii septembrie 2022 și urmează să fie finalizate în luna decembrie 2022.

***

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).