Membrii Platformei de Cooperare Economică Teritorială Intercomunitară Ungheni (PCTEI Ungheni) s-au întrunit marți, 11 octombrie în cadrul unei ședințe ordinare, unde au discutat despre Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022-2030, Portofoliul de Proiecte Investiționale ale Regiunii Ungheni și au ales doi co-președinții ai Platformei pe un mandat de doi ani. Toate aceste activități sunt realizate cu suportul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție prevederile Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022-2030, în special obiectivul ce vizează dezvoltarea economică durabilă și sporirea competitivității economice a regiunii Ungheni.

Totodată, a fost prezentat Portofoliului de Proiecte Investiționale ale Regiunii Ungheni, care conține 20 de proiecte investiționale atât din sectorul privat cât și din sectorul public. Portofoliul de Proiecte Investiționale are drept scop atragerea unor investiții în valoare de circa 50 mln. euro.

De asemenea, în cadrul ședinței, au fost aleși pe un mandat de doi ani doi Co-președinți ai Platformei, Alexandru Ambros, primarul mun. Ungheni și Ghenadi Mitriuc, Președintele raionului Ungheni.

Prezent la ședință reprezentantul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, Veaceslav Bulat, Manager de proiect dezvoltare locală a menționat: „Prin întrunirea de astăzi Platforma de cooperare economică a autorităților locale din regiunea Ungheni demonstrează că este o structură funcțională, practică, utilă și pragmatică. Subiectele economice discutate și care vor fi abordate în continuare în cadrul Platformei sunt subiecte de actualitate, de interes comun și în beneficiul tuturor comunitățile membre. De regulă, la întrunirile autorităților locale se pun în discuție subiecte sociale sau de dezvoltare a infrastructurii sociale. Faptul că, atragerea investițiilor și dezvoltarea economică locală a fost luată în vizor atestă că procesul de dezvoltare durabilă a comunităților locale va avea și suportul necesar economic și financiar”.

Constituită cu suportul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, prin asocierea a 33 de comunități locale din raionul Ungheni, PCTEI Ungheni are drept obiectiv crearea unui climat investițional favorabil și dezvoltarea durabilă a tuturor unităților administrativ-teritoriale componente.

În misiunea Platformei mai intră implementarea Foii de parcurs pentru dinamizarea activității economice în regiunea cheie Ungheni, elaborarea documentelor de politici (strategii, programe) de dezvoltare economică la nivel de regiune, coordonarea implementării în comun a activităților de susținere și promovare a dezvoltării lanțurilor valorice, clustere, precum și cooperarea pentru atragerea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii publice de utilități și a servicii publice care vizează stimularea dezvoltării economice locale.

PCTEI Ungheni se reunește în ședințe ordinare o data la trei luni, iar la următoarea reuniune vor fi puse în discuție subiecte ce vizează activitatea antreprenorilor și provocările cu care se confruntă aceștia, pe aspecte de acces la finanțare, interacțiunea cu autoritățile statului și accesul pe piețele externe.