12 octombrie – Uniunea Europeană oferă 80.000 euro pentru patru proiecte de antreprenoriat social din regiunile Cahul și Ungheni. Scopul asistenței nerambursabile este îmbunătățirea mediului socio-economic local prin acordarea asistenței inițiativelor care vin să soluționeze o problemă socială, să creeze noi locuri de muncă și oportunități de integrare socială și profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile. Granturile sunt acordate de Uniunea Europeană, prin intermediul programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, implementat de PNUD și UNICEF.

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie își propune sprijinirea inițiativelor și organizațiilor societății civile în promovarea antreprenoriatului social în regiunile-cheie Cahul și Ungheni, prin susținerea implementării ideilor inovative și creării noilor locuri de muncă, fapt care va contribui ulterior la bunăstarea populației și a comunităților.

Cele patru entități care vor fi selectate din raioanele Cahul și Ungheni vor beneficia de asistență financiară de  până la 20.000 euro per proiect, venind și cu o contribuție proprie de cel puţin 5% din valoarea totală a propunerii. Asistența financiară va fi alocată pentru achiziționarea de echipamente, bunuri, lucrări și servicii.

Condițiile concursului şi ghidul cu toate detaliile despre procesul de depunere a dosarului pot fi accesate aici

Sesiunea de informare și instruire privind completarea dosarului pentru concurs la Programul de granturi pentru antreprenoriatul social din Cahul și Ungheni va avea loc joi, 20 octombrie, ora 14:00, linkul poate fi accesat aici.

Termenul-limită de depunere a dosarelor este 7 noiembrie 2022, ora 17:00 (GMT+3:00).

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 de milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: Lilia Surdu, Specialistă dezvoltare afaceri, Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, lilia.surdu@undp.org