Potențialul socio-economic, direcțiile de dezvoltare, disfuncționalitățile și avantajele raionului Ungheni au fost identificate în studiile de fundamentare tehnico-economice ale Planului Regional de Amenajare a Teritoriului (PRAT), document aflat la prima etapa de elaborare și prezentat miercuri, 16 februarie, în cadrul unei prime consultări publice. În premieră pentru Republica Moldova, documentul este susținut de o bază de date geospațiale (GIS) și indicatori de dezvoltare spațială. 

Potrivit președintelui raionului Ungheni, Ghenadi Mitriuc, rezultatele studiilor de fundamentare sunt foarte importante pentru dezvoltarea regiunii: „Ne este cunoscută importanța documentelor de urbanism pentru activitățile de planificare și dezvoltare a localităților, iar lipsa acestora se resimte acut în procesul de emitere a actelor permisive de construire și elaborare a strategiilor de dezvoltare. Planul de Amenajare a Teritoriului Raionului, ca documentație de urbanism, urmează să devină piatra de temelie care va impulsiona elaborarea Planurilor urbanistice generale a localităților raionului Ungheni”. 

În premieră pentru Republica Moldova, Planul Regional de Amenajare a Teritoriului cuprinde 29 de hărți susținute prin baza de date GIS prin indicatori spațiali materializați.  

Documentul elaborat este unul strategic, deoarece include nu doar  aspecte de dezvoltare curentă a raionului, dar va cuprinde și politici de dezvoltare, programe și proiecte concrete, care vor pune bazele dezvoltării de mai departe a regiunii. O bună planificare spațială contribuie la dezvoltarea echilibrată și durabilă a regiunii”, susţine Alexandru Pelivan, managerul Programului EU4Moldova: Regiuni-chieie. 

Documentul stabilește principalii parametri ai potențialului socio-economic, prevede direcțiile şi volumul utilizării resurselor naturale și reglementează zonarea funcțională a teritoriului – cu scopul utilizării optime a acestuia și totodată cu respectarea cerințelor de protecție a mediului. 

Soluțiile și reglementările menționate în document sunt prevăzute pentru perioada 2022- 2040. Potrivit experților, acest fapt va asigura soluționarea eficientă a celor mai acute probleme și necesități, fără a compromite principiile dezvoltării durabile și va asigura creșterea confortului de trai a populației și prosperității economice a localității. 

La eveniment au participat reprezențanți ai Consiliului raional Ungheni și structurilor subordinate, ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai serviciilor desconcentrate în teritoriu, primari din raionul Ungheni, mai mulți experți și reprezentanții operatorilor economici și prestatorilor de servicii regionali (gaz, energie electrică, telefonie, etc.).  

Planul  elaborat conform cerințelor directivei EU INSPIRE, cu suportul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de Uniunea Europeană urmează să parcurgă cea de-a două etapă de elaborare, după care va fi supus unei noi consultări publice, iar ulterior va fi aprobat și va conține politici, programe și proiecte de dezvoltare pentru raionul Ungheni. 

Planul Regional de Amenajare a Teritoriului raionului Ungheni poate fi accesat aici