Regiunile Cahul și Ungheni au elaborat cu sprijinul Uniunii Europene și PNUD portofolii ale oportunităților de investiții. Acestea conțin informații și date despre 40 de afaceri și proiecte investiționale din regiune, din diverse domenii: agricultură, turism, comerț, industrie alimentară, HoReCa, vitivinicol, industrie ușoară parcuri industriale etc. 

Fiecare profil investițional conține informații generale despre afacere/proiect și oferta investițională. 

Prin aceste portofolii, se contribuie la atragerea de investiții și stimularea dezvoltării economice a regiunilor Cahul și Ungheni, relatează Simion Berzoi, manager de componentă dezvoltare afaceri, programul Uniunii Europene „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, implementat de PNUD:

Profilurile investiționale sunt esențiale pentru antreprenori și investitori, deoarece contribuie la luarea de decizii financiare mai informate, la gestionarea eficientă a resurselor financiare și la atingerea obiectivelor financiare pe termen scurt și lung. Acestea oferă o cale structurată pentru a planifica, monitoriza și adapta strategiile de investiții, ceea ce poate avea un impact pozitiv semnificativ asupra succesului financiar.”

Profilurile investiționale se pliază pe obiectivul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” de a transforma Cahul și Ungheni în poli de creștere. „Totodată, elaborarea profilurilor investiționale este esențială pentru identificarea și definirea clară a obiectivelor financiare, gestionarea riscurilor, planificarea financiară și nu în ultimul rând facilitarea comunicării. Programul nostru va sprijini promovarea portofoliilor de oportunități, acordarea de instruiri tematice beneficiarilor de profiluri investiționale și identificarea soluțiilor pentru materializarea acestora”, adaugă Simion Berzoi. 

„În ansamblu, un profil investițional bine elaborat oferă numeroase avantaje pentru un antreprenor și reprezintă o unealtă valoroasă, deoarece ajută la gestionarea resurselor financiare într-un mod eficient și strategic, sprijinind în același timp realizarea obiectivelor personale și de afaceri pe termen lung. Profilul Investițional elaborat pentru compania noastră ne-a permis inițierea unor discuții cu potențiali investitori din România și Italia, care sperăm noi se vor materializa cu rezultate concrete”, spune Victoria Șevcenco, vicedirectoare S.A „Cahulpan” din municipiul Cahul.

Portofoliile de investiții pentru regiunea Cahul și Ungheni au fost elaborate în limbile: română, rusă, engleză, franceză și germană. Acestea urmează să fie promovate la nivel național și internațional, în cadrul expozițiilor, evenimentelor dedicate diasporei etc, cu scopul de promovare și de atragere a investițiilor străine în cele două regiuni cheie.