Îmbunătățirea mediului de afaceri și investițional la nivel regional prin realizarea unor măsuri și programe de suport în afaceri, atragerea investițiilor, precum și sporirea transparenței în procesul decizional sunt câteva dintre obiectivele menționate în proiectul Agendei Locale de Business pentru următorii 5 ani (ALB) pentru regiunea Ungheni. Proiectul (ALB) pentru următorii 5 ani a fost subiectul ședinței online a Platformei de dialog public-privat din 23 decembrie curent, organizat de Filiala Ungheni a CCI, la care participat mai mulți reprezentanți ai  mediului de afaceri și autorităților publice din regiunea Ungheni.

Reprezentantul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, Dumitru Parfentiev și-a exprimat convingerea că Agenda este un punct de pornire pentru dezvoltare economica a regiunii, un cadru de atragere investitorilor in regiune si de consolidare a platformei de dialog public privat, oferă o va oferi o baza pentru susținere economiei verzi bazate pe principiile durabile: „Îndemn reprezentanții sectorului privat, public și asociativ să participe la avizarea Agendei Locale de Business – un instrument practic de îmbunătățire a climatului de afaceri, crearea întreprinderilor noi și promovarea proiectelor investiționale care vor fi elaborate ulterior în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie”.

Elaborarea ALB a fost un proces participativ, organizat de Filiala Ungheni a CCI la care au participat toate părțile interesate (sectorul public și cel privat, societatea civilă, partenerii de dezvoltare).

Proiectul ALB pentru următorii 5 ani conține 5 obiective specifice: consolidarea dialogului public-privat la nivel local, susținerea mediului de afaceri prin dezvoltarea serviciilor de consultanța și formarea antreprenorială la nivel local, dezvoltarea sectorului agroalimentar și industrial, promovarea conceptului de specializare inteligentă la nivel de regiune.

Fiecare din obiective specifice menționate în proiect cuprind un șir de acțiuni ce vor contribui la dezvoltarea mediului antreprenorial din regiune. Procesul de evaluare a implementării ALB va fi realizat în cadrul Platformei de dialog public-privat, aceasta fiind un organ consultativcreatîn cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni – cheie”,  finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

La eveniment au participat 30 de reprezentanți ai  mediului de afaceri și autorităților publice din regiunea Ungheni. Totodată, participanții au convenit că în termen de 2 săptămâni toți cei interesați vor putea veni cu propuneri și completări pentru definitivarea Agendei.

Propunerile pot fi transmise la Filiala Ungheni a CCI la adresa de e-mail: ungheni@chamber.md

Regulamentul Platformei poate fi accesat aici

Agenda Locală de Business poate fi accesată aici