Numărul de întreprinderi active din raionul Ungheni a înregistrat o creștere de 10% în ultimii nouă ani, iar cifra de afaceri a întreprinderilor active în perioada de referință a crescut de la 3,3 mlrd lei la 5 mlrd lei. Totodată, circa 30 la sută din populația raionului Ungheni, cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani nu este încadrată în câmpul muncii și nici implicată în procese migraționale, sunt câteva dintre constatările cercetării „Studiul privind piața forței de muncă din raionul Ungheni” realizat de Asociația Obștească de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” din mun. Ungheni în perioada 15 decembrie 2021 – 15 mai 2023.

Studiul prezintă date actualizate privind resursele umane și face o evaluare multidimensională a pieței muncii din raionul Ungheni.

Același studiu mai arată că din totalul de 21.000 de persoane angajate în câmpul muncii,  8126 activează în sectorul privat, 7861 în sectorul public și 4200 în sectorul informal. Triat pe activități economice, majoritatea angajaților din sectorul public activează în: educație, asistență socială și sănătate. În timp ce în domeniul privat, majoritatea sunt antrenați în agricultură, construcții și industrie, iar pentru sectorul informal nu există date oficiale.

Prezentul studiu de evaluare a pieței forței de muncă din raionul Ungheni a fost elaborat în cadrul proiectului „O șansă pentru a Fi. Integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate”, implementat de AO Asociație de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” cu asistență tehnică oferită de Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF.

Citiți studiul integral aici