Angajăm 2 consultanți/te care vor oferi asistență și mentorat autorităților publice locale din regiunile-cheie Cahul și Ungheni pentru instituționalizarea Ghișeelor unice

Statut:
Deschis
Data limită pentru aplicare:
11 noiembrie 2022, ora 16:00 (GMT +03:00)

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie angajează 2 consultanți/te naționali/e care vor oferi asistență și mentorat autorităților publice locale din regiunile-cheie Cahul și Ungheni pentru a instituționaliza Ghișeele unice:

 • Specialist/ă în dezvoltare instituțională juridică (Consultant/ă 1, Lider/ă de echipă)
 • Specialist/ă în servicii publice (Consultant/ă 2)

Perioada contractului: noiembrie 2022 – ianuarie 2023, volumul de muncă estimat: 28 de zile de muncă – Consultant/ă 1, lider/ă de echipă; 22 de zile de muncă – Consultant/ă 2.

Programul EU4Moldova: Regiuni Cheie intenționează să contacteze 2 (doi) consultanți naționali calificați și cu experiență pentru a oferi servicii de consultanță și expertiză autorităților publice locale din regiunile-cheie Cahul și Ungheni în procesul de instituționalizare a Ghișeelor unice, inclusiv:

Cerințele privind calificările și experiența

Studii universitare în domeniul juridic, administrație publică, management, științe politice, sociologie sau alte domenii relevante. Studiile de masterat vor fi considerate un avantaj.

Experiența:

 • Cel puțin 3 ani de experiență practică în domeniile legate de dezvoltarea locală (planificare strategică, dezvoltarea serviciilor administrative publice, proiecte de dezvoltare locală implementate cu participarea sectorului privat sau datorită atragerii surselor de finanțare externe, atragerea investițiilor, colaborarea cu sectorul asociativ și/sau cu actorii privați).
 • Cel puțin două contracte cu un domeniu de aplicare și sarcini similare (documente justificative: trebuie să se prezinte lista ultimelor 2 proiecte de dezvoltare în care a fost implicat consultantul în ultimii 3 ani, împreună cu dosarul de candidatură).
 • Experiență în facilitare, coaching, mentorat și/sau desfășurarea instruirilor în domeniul GU, implementarea proiectelor de dezvoltare locală finanțate de guvern sau din resurse financiare externe (documente justificative: trebuie să se prezinte lista ultimelor 3 instruiri facilitate în domeniul menționat, împreună cu dosarul de candidatură).
 • Experiența relevantă în implementarea proiectelor legate de GU va fi considerată un avantaj important.
 • Experiență anterioară de lucru cu agențiile ONU și/sau organizațiile internaționale, și/sau în cadrul programelor/proiectelor de dezvoltare finanțate de UE/donatori va fi considerată un avantaj.

Competențe:

 • Capacitatea de a construi relații puternice cu clienții, cu accent pe impact și rezultate pentru client, cât și abordarea proactivă față de sugestiile primite.
 • Capacitatea de a conduce o echipă în mod eficient, de a oferi consiliere și abilitatea de a soluționa conflicte.
 • Capacitatea demonstrată de a lucra în echipă, abilități excepționale de planificare și organizare;
 • Abilități interpersonale bune, capacitate solidă de luare a deciziilor/de formulare de raționamente, inițiativă și creativitate;
 • Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient, de a organiza și obține rezultatele scontate, de a se adapta la diferite medii (culturale, economice, politice și sociale);
 • Abilitatea de a obține rezultate și de a respecta termenele limită în timp util, de a menține un standard înalt pe tot parcursul activităților;
 • Cunoștințe și abilități de a folosi programele PC contemporane.

Cerințe lingvistice:

Cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă – citirea și scrierea. Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul “Supporting Documents”): https://sc.undp.md/jobs/2683/

Termenul limită de depunere a dosarului este 25 octombrie 2022, 16:00 (GMT+3:00)

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

 

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4ungheni-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe