Angajăm 2 consultanţi/te pentru consolidarea capacităților ONG-lor în implicarea pro-activă la inițiativele de dezvoltare locală

Statut:
Extins
Data limită pentru aplicare:
7 iunie 2021, ora 16:00 (GMT +03:00)
Detalii și aplicare

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie angajează 2 (doi) consultanți/consultante naționali/e pentru consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile în vederea implicării pro-active în inițiativele de dezvoltare locală:

 • Consultant/ă național/ă specializat/ă în planificare strategică, implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiilor de dezvoltare locală (Consultant/a 1 – Lider de echipă)
 • 1 Consultant/ă național/ă specializat/ă în dezvoltarea de capacități instituționale ale sectorului asociativ (Consultant/a 2)

Perioada contractului/serviciilor: Iunie 2021 – Decembrie 2021.

Volumul de lucru estimat:

 • până la 28 zile de lucru pentru Consultantul (Consultanta) 1/ Lider de echipă
 • până la 24 zile de lucru pentru Consultantul (Consultanta) 2

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA – FUNCȚIA 1

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate în selectarea pentru Funcția 1: Consultant/ă național/ă specializat/ă în planificare strategică, implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiilor de dezvoltare locală.

Studii: Studii universitare în domeniul drept, administrație publică, economie, sociologie sau alte domenii conexe.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență practică în domeniile conexe dezvoltării locale (planificare strategică, monitorizare și evaluare participativă a strategiilor de dezvoltare locală, administrație publică locală.
 • Cel puțin 3 contracte similare prezentului contract în ceea ce privește domeniul de cuprindere și sarcinile abordate (dovadă: lista ultimelor 3 proiecte de dezvoltare în care Consultantul/ta a fost implicat în ultimii 5 ani și rolul său în acesta, trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Cel puțin 5 ani de experiență de activitate în mediul de dezvoltare locală și planificare strategică cu multipli actori (dovezi: lista instituțiilor relevante cu care a cooperat Consultantul/ta, inclusiv subiectul și anul cooperării vor fi prezentate în dosarul de aplicare).
 • Experiență în facilitare, coaching, mentorat și livrare de instruiri în domeniul planificării strategice, monitorizării și evaluării participative de strategi, dezvoltării instituționale a sectorului asociativ (dovadă: lista ultimelor 3 instruiri facilitate în domeniul planificării strategice, monitorizării și evaluării participative de strategii, dezvoltării instituționale a organizațiilor din sectorului asociativ trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare);.
 • Experiență anterioară de colaborare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/program de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană/organizație donatoare va servi drept avantaj.
 • Experiență relevantă în domeniul lobby și advocacy, dezvoltării durabile și incluzive, reziliență economică va servi drept avantaj.

Competențe:

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente de planificare și organizare
 • Abilități interpersonale, de luare a deciziilor, inițiativă și creativitate
 • Abilitate de a analiza, planifica, comunica eficient, organiza și îndeplini rezultatele preconizate, adapta la diverse medii (culturale, economice, politice și sociale)
 • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate
 • Cunoștințe și abilități privind MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint

Cerințe privind cunoașterea limbilor: Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va servi drept avantaj.

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA – FUNCȚIA 2

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate în selectarea pentru Funcția 2: Consultant/ă național/ă specializat/ă în dezvoltarea de capacități instituționale ale sectorului asociativ:

Calificări academice: Studii universitare în domeniul drept, administrație publică, economie, sociologie sau alte domenii conexe.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență practică în domeniile conexe dezvoltării sectorului asociativ (planificare strategică, dezvoltarea capacităților instituționale a monitorizare și evaluare participativă a strategiilor de dezvoltare locală, administrație publică locală.
 • Cel puțin 3 contracte similare prezentului contract în ceea ce privește domeniul de cuprindere și sarcinile abordate (dovadă: lista ultimelor 3 proiecte de dezvoltare în care Consultantul/ta a fost implicat în ultimii 5 ani și rolul său în acesta, trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Cel puțin 5 ani de experiență de activitate în mediul de dezvoltare locală și planificare strategică cu multipli actori (dovezi: lista instituțiilor relevante cu care a cooperat Consultantul/ta, inclusiv subiectul și anul cooperării vor fi prezentate în dosarul de aplicare).
 • Experiență în facilitare, coaching, mentorat și livrare de instruiri în domeniul planificării strategice, monitorizării și evaluării participative de strategi, dezvoltării instituționale a sectorului asociativ (dovadă: lista ultimelor 3 instruiri facilitate în domeniul planificării strategice, monitorizării și evaluării participative de strategii, dezvoltării instituționale a organizațiilor din sectorului asociativ trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare);.
 • Experiență anterioară de colaborare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/program de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană/organizație donatoare va servi drept avantaj.
 • Experiență relevantă în domeniul lobby și advocacy, dezvoltării durabile și incluzive, reziliență economică va servi drept avantaj.

Competențe:

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente de planificare și organizare
 • Abilități interpersonale, de luare a deciziilor, inițiativă și creativitate
 • Abilitate de a analiza, planifica, comunica eficient, organiza și îndeplini rezultatele preconizate, adapta la diverse medii (culturale, economice, politice și sociale)
 • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate
 • Cunoștințe și abilități privind MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint

Cerințe privind cunoașterea limbilor: Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va servi drept avantaj.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități diverse, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați în mod special să aplice.

Solicitările doar de clarificări trebuie trimise prin comunicare electronică standard la următorul e-mail: victoria.josan@undp.org. PNUD va răspunde prin poșta electronică standard și va trimite copii în scris a răspunsului tuturor candidaților, inclusiv explicarea întrebării fără identificarea sursei întrebării.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul „Supporting Documents”): https://sc.undp.md/jobdetails/2230/

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4ungheni-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe