Angajăm consultant/ă pentru a oferi asistență în implementarea componentei SMART City

Statut:
Extins
Data limită pentru aplicare:
7 februarie 2022, ora 16:00 (GMT +03:00)
Detalii și aplicare

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie angajează consultant/ă internațional/ă pentru a oferi asistență în implementarea componentei SMART, inclusiv a conceptului SMART City și Foaia de parcurs pentru Ungheni și Cahul.

Perioada contractului: februarie 2022 – iunie 2023 (volumul de lucru estimat: până la 100 de zile lucrătoare)

Obiectivul general al serviciului de consultanță este de a susține eforturile programului „EU4Moldova: regiuni-cheie” în oferirea asistenței în implementarea componentei SMART, inclusiv a conceptului SMART City și a două foi de parcurs pentru municipiile Ungheni și Cahul, precum și oferirea asistenței cu privire la documentația tehnică referitoare la proiectele SMART.

Cerințele privind calificările și experiența

Studii: Diplomă de Master (sau studii echivalente) în arhitectură, urbanism, economie, administrarea afacerilor, administrație publică, IT/Informatică, e-guvernare, dezvoltare sustenabilă sau alte domenii relevante.

Experiența:

 • Cel puțin zece ani de experiență de lucru în domeniul dezvoltării urbane și durabile, administrație publică și dezvoltare locală;
 • Cel puțin cinci ani de experiență internațională în domeniul dezvoltării și implementării tehnologiilor sau proiectelor SMART City;
 • Experiență recentă în elaborarea și implementarea a cel puțin două proiecte de design urban, planuri de dezvoltare urbană sau planuri strategice ale centrelor orașelor;
 • Experiență în conceptualizarea și execuția SMART City a cel puțin două proiecte de dezvoltare în domeniul SMART City;
 • Experiență în dezvoltarea a cel puțin două planuri de acțiune, foi de parcurs sau/și strategii pentru orașe SMART;
 • Experiență recentă (în ultimii doi ani) în gestionarea a cel puțin al unui proiect legat de îmbunătățirea serviciilor publice, inclusiv inițiative concepute și implementate la nivelul autorităților publice locale (de exemplu, transport public SMART, managementul deșeurilor, inițiative de implicare a cetățenilor etc.);
 • Experiența de lucru în țările europene/est-europene în acest domeniu va constitui un avantaj;
 • Experiență de lucru cu organizații/proiecte internaționale, inclusiv cu ONU și/sau cu cele organizații europene va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea contextului de dezvoltare al Republicii Moldova va constitui un avantaj.

Competențe:

 • Experiență în elaborarea conceptelor, planurilor de acțiune, foilor de parcurs, strategii, studii, rapoarte, planurilor de dezvoltare;
 • Cunoașterea și capacitatea de a transfera expertiza internațională în sferele prioritare ale misiunii;
 • Cunoștințe și abilități de MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint;
 • Cunoașterea excelentă a limbii engleze atât scris cât și oral;
 • Cunoașterea limbii române sau ruse va constitui un avantaj.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul “Supporting Documents”): https://sc.undp.md/jobdetails/2372/

Termenul limită de depunere a dosarului este 7 februarie 2022, 16:00 (GMT+2:00)

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4ungheni-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe