Angajăm consultanți în identitifcarea priorităților de modernizare a infrastructurii locale

Statut:
Extins
Data limită pentru aplicare:
23 octombrie 2020, ora 10:00 (GMT +03:00)
Detalii și aplicare

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie angajează 2 consultanți în identitifcarea priorităților de modernizare a infrastructurii locale care contribuie la dezvoltarea economică in regiunile cheie Cahul și Ungheni:

 • Funcția 1: 1 (un) Consultant Național pentru susținerea identificării și soluționării necesităților prioritare în modernizarea infrastructurii locale și prestării de servicii pentru a stimula dezvoltarea economică pentru regiunea cheie Cahul.
 • Funcția 2: 1 (un) Consultant Național pentru susținerea identificării și soluționării necesităților prioritare în modernizarea infrastructurii locale și prestării de servicii pentru a stimula dezvoltarea economică pentru regiunea cheie Ungheni.

Notă importantă: Potențialii solicitanți trebuie să indice clar pentru care funcție aplică:

CERINȚELE PENTRU EXPERIENȚĂ ȘI CALIFICĂRI

Calificări academice: Studii universitare în domeniul ingineriei, economiei, administrației publice sau alte domenii conexe.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul dezvoltării economice locale, identificării și implementării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de utilități publice sau servicii publice (conlucrarea cu actorii publici și/sau privați).
 • Cel puțin 3 contracte similare prezentului contract în ceea ce privește domeniul de cuprindere și lucrările abordate (dovadă: lista ultimelor 3 proiecte de dezvoltare în care Consultantul a fost implicat în ultimii 5 ani trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Experiență în dezvoltarea și/sau implementarea a cel puțin 3 proiecte locale pentru dezvoltarea mediului de afaceri și/sau dezvoltarea furnizării de servicii publice în localitățile Cahul și Ungheni, confirmată prin referințe emise și semnate de beneficarii finali.
 • Cel puțin 5 ani de experiență de muncă în mediu de dezvoltare locală cu implicarea actorilor multipli în regiunile cheie – țintă (dovadă: lista instituțiilor relevante cu care a cooperat Consultantul, inclusiv subiectul și anul cooperării, va fi prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Experiență în facilitare, consiliere, mentorat și/sau oferire de instruiri în domeniul ce ține de managementul ciclului unui proiect / scrierea de propuneri de proiect (dovadă: lista ultimelor 3 instruiri facilitate în domeniul managementului ciclului de proiect trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare);
 • Experiența de conlucrare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/programe de dezvoltare finanțate de donatori/europene va fi considerată drept un avantaj temeinic.

Competențe:

 • Abilitatea de a analiza, planifica, comunica efectiv, organiza și conduce ședințe, gestiona diverse viziuni și opinii;
 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente organizaționale și de planificare.
 • Abilități interpersonale bune, judecată solidă/luarea deciziilor, inițiativă și creativitate;
 • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate.
 • Cunoașterea și abilități de lucru cu MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint.

Cerințe privind cunoașterea limbilor: Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile, persoanele cu dizabilități, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați să aplice.

Pentru detalii rugăm accesați https://sc.undp.md/jobs/2128/

Termenul-limită pentru depunere a dosarului: 23 octombrie, 10.00.

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4ungheni-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe