Îmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii publice de canalizare în sectorul centru al mun. Ungheni

Perioada:
2020-2022
Bugetul:
4 799 390 Lei

Municipiul Ungheni dispune de infrastructură funcțională de aprovizionare cu apă și canalizare centralizată.

În contextul modernizării mun. Ungheni este necesar de a asigura funcționalitatea rețelelor edilitare, iar acolo unde lipsesc, ele trebuie dezvoltate și extinse pentru a asigura furnizarea de servicii de strictă necesitate de aprovizionare cu apă și canalizare cetățenilor.

Rezultate așteptate:

  • Servicii de canalizare îmbunătățite și extinse pentru entitățile economice, instituțiile publice și cetățenilor;
  • Starea sanitaro-igienică corespunzătoare a proprietăților agenților economici publici și privați, precum și a proprietăților cetățenilor care vor beneficia de servicii de calitate de alimentare cu apă și canalizare;
  • Extinderea rețelelor de canalizare cu 2 370,5 m în zona Centru a mun. Ungheni;
  • 98 cămine de vizitare construite.

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4ungheni-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe