Asistență tehnică și financiară nerambursabilă pentru ONG-urile din Ungheni și Cahul

Perioada:
2021
Bugetul:
9 720 Euro

6 ONG-uri din regiunile-cheie au beneficiat de asistență tehnică în valoare de 1620 euro fiecare:

Ungheni

  • Asociația Obștească  „Făclia”  a contribuit la creșterea nivelului de informare și implicare a cetățenilor din mun. Ungheni pentru soluționarea problemelor din localitate și dezvoltarea serviciilor publice în folosul cetățeanului prin crearea Platformei Civice de Monitorizare Participativă Ungheni pentru transparența și accesul la informații.
  • Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” a consolidat capacitățile părților interesate din cele 7 Grupuri de Inițiativă Locală din mun. Ungheni și responsabilizarea lor față de rezultate prin implicarea acestora în procesele de Monitorizare și Evaluare Participativă a documentelor de politici publice locale.
  • Asociația Obștească „Asociația Băștinașilor din Costuleni CU DRAG PENTRU ACASĂ” și-a consolidat capacitatea organizațională prin elaborarea pachetului de politici pentru a obține statut de instituție gazdă a activității de voluntariat, precum și contribuirea la informarea și implicarea locuitorilor în procesul decizional și bugetarea participativă și transparenței decizională.

Proiecte în derulare

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4ungheni-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe