Elaborarea și promovarea „Portofoliului oportunităților de investiții” în regiunile-cheie

Perioada:
2022-2023
Bugetul:
70 000 USD

În cadrul proiectului părțile interesate locale vor fi sprijinite să identifice, să elaboreze și să promoveze un „Portofoliu al oportunităților de investiții” regional, bazat pe oportunități.

Rezultate așteptate:

„Portofoliul” va consta din minim 20 de propuneri de investiții realizabile și detaliate, elaborate în limbile română, rusă, engleză, franceză și germană.
„Portofoliul” va fi promovat prin toate canalele locale, regionale, naționale și internaționale disponibile (ambasadele Republicii Moldova, Agenția Națională de Investiții, diferite forumuri de afaceri, Camera de Comerț și Industrie etc.).
„Portofoliile” vor reflecta diferite scheme de investiții posibile: proiecte „greenfield”, proiecte „brownfield”, capital de risc, companii nou-înființate etc.

 

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4ungheni-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe