Programul de granturi mici pentru Grupurile de Acțiune Locală, Ediția 2020

Perioada:
2020-2021
Bugetul:
200 000 Euro

Scopul Programului de Granturi este de a sprijini Grupurile de Acțiune Locală din regiunile-cheie, Ungheni și Cahul, în implementarea proiectelor și inițiativelor de dezvoltare a zonelor rurale și de creare de noi locuri de muncă. 

Programul utilizează abordarea LEADER – o metodă și instrument de program pentru a sprijini intervențiile de dezvoltare rurală gestionate la nivel local pentru a dezvolta zonele rurale și a crea locuri de muncă local, oferind granturi pentru a sprijini crearea, funcționarea și gestionarea grupurilor de acțiune locală în comunitățile vizate și punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare rurală și priorităților acestora.

Rezultatele proiectului

  • 4 Grupuri de Acțiune locală susținute 
  • 47 de inițiative de dezvoltare locala implementate in 26 de localități, inclusiv 
  • 27 de companii locale (inclusiv 10 conduse de femei) din comunitățile rurale au beneficiat de sprijin financiar pentru dezvoltarea afacerilor lor, care au generat 27 (inclusiv cinci pentru femei) noi locuri de muncă locale 
  • 20 de proiecte implementate în 16 comunități rurale din regiunile focale Ungheni și Cahul au îmbunătățit accesul la serviciile publice și mici proiecte de infrastructură locală implementate pentru 20.000 de beneficiari.

Proiecte în derulare

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4ungheni-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe