Programul de granturi mici pentru Grupurile de Acțiune Locală, Ediția 2022

Perioada:
2022-2023
Bugetul:
100 000 Euro

Este cel de-al doilea apel de granturi pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din regiunile Cahul și Ungheni organizat de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie. Scopul Programului de Granturi constă în sprijinirea GAL-urilor din regiunile-cheie, Ungheni și Cahul, în implementarea proiectelor și inițiativelor de dezvoltare a zonelor rurale și de creare de noi locuri de muncă.

Programul utilizează abordarea LEADER – o metodă și instrument de program pentru a sprijini intervențiile de dezvoltare rurală gestionate la nivel local pentru a dezvolta zonele rurale și a crea locuri de muncă local, oferind granturi pentru a sprijini crearea, funcționarea și gestionarea grupurilor de acțiune locală în comunitățile vizate și punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare rurală și priorităților acestora.

Grupurile de Acțiune Locală „Răzeșii Pyretusului” din regiunea Ungheni și „Lunca Prutului de Jos” din regiunea Cahul au fost selectate pentru a beneficia de finanțare.

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4ungheni-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe