Anagajăm consultant/ă pentru dezvoltarea clusterelor și suport pentru sectorul privat

Statut:
Extins
Data limită pentru aplicare:
26 aprilie 2022, ora 16:00 (GMT +03:00)
Detalii și aplicare

Programul EU4Moldova: regiuni-cheie, finanțat de Uniunea Europeană, angajează consultant(ă) pentru dezvoltarea clusterelor și suport pentru  sectorul privat.

Perioada contractului:  mai 2021 – decembrie 2021 (volumul de lucru estimat: până la 55 de zile lucrătoare)

Obiectivul general al consultanței vizate rezidă în susținerea Programului EU4MOLDOVA: Regiuni Cheie în eforturile sale de a acorda asistență în dezvoltarea sectorului privat, prin adaptarea abordării lanțurilor valorice și dezvoltarea capacităților sectorului privat pentru dezvoltarea asociațiilor/clusterelor bazate pe avantajul reciproc și agenda comună, de a oferi soluții de asistență pentru câștiguri rapide.

Pentru a asigura realizarea adecvată a obiectivelor specifice și implementarea tuturor activităților planificate, Programul este în căutarea unui (unei) consultant(e) calificat(e) și cu experiență în domeniul dezvoltării clusterelor și susținerii sectorului privat pentru realizarea contractului în regiunile cheie Cahul și Ungheni.

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate pentru selectarea consultantului (consultantei):

Studii: Diplomă universitară în economie, administrarea afacerilor, management financiar și alte domenii relevante conexe

Experiență:

 • Cel puțin 7 ani de experiență în domeniul consultanței și participării în dezvoltarea economică/afacerilor și/sau elaborarea de proiecte/programe;
 • Disponibilitatea certificatelor specializate în domeniul finanțelor, contabilității și auditului vor servi drept avantaj. Calitatea de membru în asociații profesionale va constitui un avantaj;
 • Experiență în realizarea analizei economice-financiare a întreprinderilor și/sau analizei SWOT/riscurilor privind aspectele de dezvoltare a afacerilor unei întreprinderi (în baza dovezilor prezentate: rapoarte, produse, cum ar fi experiența, trebuie să fie prezentat împreună cu pachetul de aplicare);
 • Experiență în evaluarea și monitorizarea livrabilelor/produselor/rezultatelor implementării proiectului (în baza dovezilor prezentate: repoarte/produse ale activităților anterioare de monitorizare trebuie să fie prezentat împreună cu pachetul de aplicare);
 • Experiență în elaborarea Termenilor de Referință pentru serviciile din domeniul dezvoltării economice (în baza dovezilor prezentate: TdeR ce dovedesc astfel de experiență trebuie să fie prezentați împreună cu pachetul de aplicare);
 • Experiență în colaborarea cu Asociațiile Business (dovezi: lista asociațiilor business, inclusiv subiectul și anul de colaborare trebuie să fie prezentate împreună cu pachetul de aplicare).
 • Experiență de lucru cu agențiile ONU și/sau organizațiile internaționale și/sau proiectele/programele de dezvoltare finanțate de donatori/europene vor fi considerate un avantaj.

Competențe:

 • Cunoașterea calculatorului, inclusiv cunoașterea produselor MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Nivel înalt de responsabilitate și capacități organizatorice, abordare creativă pentru soluționarea problemelor;
 • Abilități excelente de comunicare și raportare;
 • Abilitatea de a respecta termenii limită și de a prioritiza sarcini multiple;
 • Abilitatea de a păstra confidențialitatea informației obținute în cadrul realizării contractului și de a proteja interesele angajatorului (în acest caz a PNUD).

Cerințe privind cunoașterea limbilor: Se cere cunoașterea excelentă a limbii române și ruse, scris și verbal. Cunoașterea limbii engleze este un avantaj.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități diverse, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați în mod special să aplice.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul “Supporting Documents”): https://sc.undp.md/jobdetails/2207/

Solicitările doar de clarificări trebuie trimise prin comunicare electronică standard la următorul e-mail: victoria.josan@undp.org. PNUD va răspunde prin poșta electronică standard și va trimite copii în scris a răspunsului tuturor candidaților, inclusiv explicarea întrebării fără identificarea sursei întrebării.

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4ungheni-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe