Angajăm consultant/ă pentru elaborarea specificațiilor tehnice pentru contorizarea SMART a apei în municipiul Ungheni

Statut:
Extins
Data limită pentru aplicare:
27 august 2021, ora 16:00 (GMT +03:00)
Detalii și aplicare

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie angajează consultant/ă pentru oferirea asistenței în elaborarea Specificațiilor Tehnice pentru Contorizarea SMART a apei în municipiul Ungheni.

UPDATE: Concursul a fost reanunțat. Vedeți aici condițiile noi ale concursului: https://sc.undp.md/jobdetails/2294/

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate pentru selectarea consultantului (consultantei):

Studii:

 • Diplomă (sau echivalentul) în inginerie, planificare și design, apă și canalizare sau alte domenii tehnice relevante.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul ingineriei, planificare și design, apă și canalizare și/sau procesele de design a sistemelor IT în domeniul serviciilor publice și celor de suport pentru business;
 • Minimum 2 experiențe similare în elaborarea specificațiilor tehnice pentru elaborarea unor soluții dinamice pentru autoritățile publice și/sau organizațiile internaționale;
 • Experiență demonstrată de lucru în proiecte și/sau inițiative ce țin de apă și canalizare;
 • Experiență/participare anterioară de conlucrare cu autoritățile publice pentru analiza necesităților instituțiilor publice (APC sau APL, cel puți două analize similare) și proiecte de dezvoltare;
 • Înțelegerea profesională a funcționării sistemelor de contorizare SMART a apei va fi considerată drept avantaj;
 • Experiența privind programele/proiectele, procedurile de achiziții și documentele standard de licitație ale PNUD, UE sau Băncii Mondiale și altor donatori va fi considerată drept avantaj.

Competențe:

 • Abilități analitice, de scriere și raportare excelente;
 • O bună înțelegere a proceselor și provocărilor ce țin de tehnologiile din domeniul apei și canalizării, programării, dezvoltării smart și transformării digitale;
 • Abilități temeinice de a conlucra cu toate nivelele și funcțiile din cadrul organizațiilor și de a gestiona diversitatea de viziuni.

Cerințe privind cunoașterea limbilor:

 • Cunoașterea excelentă a limbii române și ruse, scris și oral. Cunoașterea limbii engleze va fi considerată drept avantaj.

Calități personale și alte cerințe:

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, planificare excelentă și abilități organizaționale;
 • Abilități bune interpersonale, judecată solidă/luare de decizii, inițiativă și creativitate;
 • Capacitatea de a analiza, planifica, comunica eficient cu un grup divers de actori pentru a întruni rezultatele scontate și satisface la timp termenii limită, menținând standarde înalte;
 • Sensibilitate culturală demonstrată și perspicacitate;
 • Angajament clar față de valorile de bază al Națiunilor Unite, în special, respectarea diferențelor ce țin de cultură, gen, religie, etnie, naționalitate, limbă, vârstă, statut HIV, dizabilitate, orientare sexuală sau alt statut.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu diverse tipuri de dizabilități, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați să aplice.

Solicitările doar de clarificări trebuie trimise prin comunicare electronică standard la următorul e-mail: victoria.josan@undp.org. PNUD va răspunde prin poșta electronică standard și va trimite copii în scris a răspunsului tuturor candidaților, inclusiv explicarea întrebării fără identificarea sursei întrebării.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul „Supporting Documents”): 

https://sc.undp.md/jobdetails/2281/

Alte anunțuri:

Alte resurse:

Campanii

Evenimente

Istorii de succes

eu4ungheni-logo-regiuni

Programul susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate.

Află mai multe